Dzienikarze wędrowni

Serce Słowianki nie zna łez

klaudia niemkiewicz, tekst i zdjęcia

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Kłomnice, muzyka

Plik muzyczny "Złoty krążek" do pobrania [mp3 (7,9MB)] [mp3 (11,9MB)]
w ę d r o w i e c  ©  d z i e n n i k a r z e  w ę d r o w n i
---hamburg---poznań---warszawa---wrocław---