Dzienikarze wędrowni

NAF "Dementi". 25 lat

zespół NAF Dementi tworzą obecnie: danuta błahut-biegańska, tomasz kizny, anna łoś, andrzej łuc, henryk prykiel

„Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej, / Nie – jakieś tam...cóś, gdzieś, / Gdzie nigdy ludzie nie bywali!”
C. K. Norwid

Zdjęcia są fragmentem wystawy "Niezależna Agencja Fotograficzna. Dementi 25 lat", prezentowanej od 30 sierpnia do 30 września w Sali Mieszczańskiej Ratusza we Wrocławiu i na ekspozycji plenerowej w okolicach pręgierza.

w ę d r o w i e c  ©  d z i e n n i k a r z e  w ę d r o w n i
---hamburg---poznań---warszawa---wrocław---