konkursLiceum Ogólnokształcące Nr X we Wrocławiu ogłasza


V
TURNIEJ
REPORTAŻU

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH

pod patronatem
Dolnośląskiej Kurator Oświaty
Marszałka Województwa
Dolnośląskiego
Wojewody Dolnośląskiego
Gazety Wyborczej
Polskiego Radia Wrocław
Telewizji Wrocław
Dziennikarzy Wędrownych
Ośrodka Działań Artystycznych
FIRLEJ
Napisz:
   -   samodzielnie reportaż (tekst musi realizować wymogi formalne gatunku)

Przepisz go
   -   na komputerze lub maszynie - w czterech egzemplarzach

Przynieś lub wyślij
   -   do 30 listopada 2005 r.
   -   do Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu

Do pracy dołącz w osobnej kopercie następujące informacje:
   -   imię i nazwisko, adres domowy, telefon;
   -   imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna;
   -   adres, nazwę i numer telefonu szkoły, klasę;
   -   na kopercie dopisek V Turniej Reportażu


   Reportaże będą oceniane i recenzowane przez dziennikarzy profesjonalistów, a najlepsze z nich – podobnie jak w poprzednich latach - zostaną wydrukowane w Gazecie Wyborczej oraz uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Ponadto uczniowie wyróżnieni specjalną nagrodą odbędą wakacyjną praktykę dziennikarską.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane w "Wędrowcu" (www.dzienikarze-wedrowni.org)Prace należy złożyć bądź przesyłać na adres Liceum Ogólnokształcącego Nr X; ul. Piesza 1; 51 – 109 Wrocław; tel. 325 – 20 – 67. Dodatkowych informacji udziela autorka turnieju: Ewa Obara – Grączewska, E.Graczewska@lo10.wroc.pl;


Warto znać:
Ugryźć prawdę. Turniej Reportażu 2001-2004.
Oficyna Wydawnicza ATUT
www.dziennikarze-wedrowni.org (patrz: Warsztat - Jolanta Krysowata, o reportażu)Wyślij mejl dotyczący konkursu


Patrz warsztat o reportażu w wydaniu wiosennym:

http://www.dziennikarze-wedrowni.org/archiwum/archiwum/2005/kwiecien/index.htm


strona główna

wędrowiec © dziennikarze wędrowni