linie poetyckie
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu organizuje I Kędzierzyńsko-Kozielskie Linie Poetyckie w celu upowszechnienia twórczości poetyckiej wielu autorów z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, jak i innych części naszego kraju. I KKLP mają charakter otwarty , teksty poetyckie nie mogą zawierać treści skandalicznych tj . wulgaryzmów . Inicjatorami imprezy są Walery Sikora –art. Plastyk , literat oraz Jacek Struś poeta, prozaik. Zwracamy się do osób zainteresowanych publikacją na I KKLP o nadsyłanie swoich utworów. Teksty będą publikowane na szybach autobusów i przystankach  Miejskiego Zakładu Komunikacji  w Kędzierzynie –Koźlu , w formie przezroczystych naklejek.


Utwory poetyckie w liczbie 1-5 (jeden tekst może zawierać maksymalnie 25 wersów)  należy nadsyłać na adres :Walery Sikora , 47-223 Kędzierzyn-Koźle , ul.Przodowników Pracy 4F , lub też na adres mailowy : linie.poetyckie@interia.pl w terminie do 15 marca 2007. Do nadesłanych prac należy dołączyć krótką notę biograficzną o autorze , adres , nr telefonu. Czas ekspozycji utworów poetyckich obejmuje miesiąc kwiecień 2007.IKKLP startują 1.04.2007 i  gwarantują każdemu z autorów możliwość publikacji w w/w formie . Impreza nie ma charakteru konkursu poetyckiego, lecz zaznaczamy iż każdy z uczestników otrzyma okazjonalny bilet za wzięcie udziału i publikację w łąmach I Kędzierzyńsko-Kozielskich Liniach Poetyckich.


strona główna

wędrowiec © dziennikarze wędrowni